ملوک ضرابی: نرمک نرمک (رعنا)

نرمک نرمک (رعنا)
شعر: شهر آشوب
آهنگ: [عبدالله] جهان‌پناه
خواننده: ملوک ضرابی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!