قاسم جبلی: آه از جدایی (ای گل تشنه‌ی وصالم)

آه از جدایی (ای گل تشتهٔ وصالم)
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: قاسم جبلی