جلال همتی: راننده نگه دار!

راننده نگه دار
شعر: کریم فکور
آهنگ: ؟
خواننده: جلال همتی

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!