قاسم جبلی: حکایت شمع

حکایت شمع
شعر: ناصر رستگارنژاد
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی