پروا: نم‌نم بارون

نم‌نم بارون
شعر: رضا شمسا
آهنگ: فتح‌الله ریاحی
خواننده: پروا

شهر «تهران» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *