پروا: نم‌نم بارون

نم‌نم بارون
شعر: رضا شمسا
آهنگ: فتح‌الله ریاحی
خواننده: پروا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
شهر «تهران» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!