قاسم جبلی: نسرین

نسرین
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!