قاسم جبلی: او که رفته بود

او که رفته بود
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!