قاسم جبلی: شانه

قاسم جبلی شانه

شانه
شعر: ناصر رستگار نژاد
تنظیم آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی

حکایت ترانه‌ی «شانه» را در اینجا بخوانید!

* * *

error: Content is protected !!