روحپرور: به خاطر تو

به خاطر تو
شعر: علی ناصری
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: روحپرور