فروغ فرخزاد در مصاحبه با «ایرج گرگین»

فروغ فرخزاد صدای شاعر

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

به جز صدا و گفتاری که از «فروغ فرخزاد» در فیلم مستند «خانه سیاه است» شنیده‌ایم، یکی هم شعرخوانی و نظرات او در باره‌ی شعر معاصر است که در سال ۱۳۴۳،‌ در گفت‌وگویی با «ایرج گرگین» در برنامه‌ی رادیویی«صدای شاعر» انجام شده است.

نسخه‌ای از نوار این مصاحبه بعدها از بایگانی «رادیو ایران» به کارگاه صدا در «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» رسید تا در سال ۱۳۵۶ دست‌مایه‌ی یکی از آخرین کارهای این واحد در حوزه‌ی «صدای شاعر» قرار بگیرد.

* * *

فروغ فرخزاد

«ایرج گرگین»،‌ در مصاحبه‌ای به پیشینه‌ی برنامه‌ی رادیویی «صدای شاعر» و خاطراتی از حضور «فروغ فزخزاد» در آن برنامه پرداخته است:

[ . . . ] من برنامه‌ای را در رادیو دوم شروع کرده بودم با عنوان «صدای شاعر» و هر هفته با یکی از شاعران برجسته‌ معاصر صحبت می‌کردم. همه شاعران نامدار در برنامه‌ «صدای شاعر» شرکت می‌کردند مثل شاملو، اخوان، سیاوش کسرایی و شاعران دیگر همان زمان از جمله خانم سیمین بهبهانی و هر شاعری که اسم و رسمی در آن زمان.

روزی که من از فروغ برای این مصاحبه دعوت کردم، رییس کل رادیو آقای معینیان بودند در استودیویی که این برنامه داشت ضبط می‌شد، او همین طوری تصادفاً داشت از کریدور رد می‌شد، پرسید این خانم کی هستند که آمده‌اند برای مصاحبه؟ گفتم: «فروغ فرخزاد» گفت: «همان فروغ فرخزاد؟» گفتم: «بله.» گفت: «خب مسئولش خود شما هستید.»

یعنی می‌خواهم بگویم که اسم فروغ فرخزاد حتی در آن زمان برای برخی ایجاد تعجب می‌کرد و ایجاد نوعی، شاید، نگرانی که حالا مثلاً این خانم در رادیو چه خواهد گفت که دارد پخش می‌شود و این نکاتی هم که در آن مصاحبه اشاره کرد، در زمان خودش بسیار مورد بحث قرار گرفت.

مصاحبه چندین بار پخش شد؛ همان زمان از رادیو، و بعد هم به صورت نوار دست به دست گشت و این را خود من ضبط نکردم که در واقع توزیع کرده باشم. خود من هم تعجب کرده بودم وقتی که این نوار پیش از انقلاب توزیع شده بود. [برگرفته از مصاحبه‌ی «ایرج گرگین» با «معصومه ناصری» در «رادیو زمانه»] [در اینجا]

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

error: Content is protected !!