مریم روحپرور: قلب شکسته

قلب شکسته
شعر: جهانبخش مهموری
تنظیم آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: مریم روحپرور