قاسم جبلی: قندیل

قندیل
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: [مهرداد] افشین
تنظیم آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!