روانبخش: اشاره

اشاره
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن
خواننده: [غلامعلی] روانبخش