ویگن: گریزان (رفتم)

گریزان
(رفتم)
شعر: ناصر صفا الهی
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: ویگن

روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید

* * *