روانبخش: گل بهار

گل بهار
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: کریمی
خواننده: غلامعلی روانبخش

نوذر پرنگ ـ از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!