روانبخش: یارم بیا

یارم بیا
خواننده: [غلامعلی] روانبخش