روانبخش ـ یاسمین: ناز و نیاز (دو صدایی)

ناز و نیاز
شعر: کریم فکور
آهنگ: رشید مرادی
خوانندگان: روانبخش ـ یاسمین

error: Content is protected !!