عارف: چشمان تو (شهر فرنگه چشمات)

چشمان تو
(شهر فرنگه چشمات)
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!