عماد رام: شاید تو را دیگر نبینم

شاید تو را دیگر نبینم
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: عماد رام
خواننده: عماد رام