عباس مهرپویا: دوستت دارم (سیاهی شب)

عباس مهرپویا دوستت دارم سیاهی شب

دوستت دارم (سیاهی شب)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *

error: Content is protected !!