داریوش: شب اومد

داریوش شب اومد

شب اومد
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: صدرالدین مهوان
خواننده: داریوش اقبالی

باز هم آفتاب غروب کرد و شب اومد
به جونِ خسته‌ام باز هم تب اومد
باز هم از لاله‌ی خونینِ قلبم
خدایا بانگِ یارب یارب اومد
شب اومد، باز شب اومد باز شب اومد
به جون خسته‌ام باز هم تب اومد

هوا تاره، چراغم سوت و کوره
تنم داره می‌سوزه مثل کوره
خدایا یار من کی برمی‌گرده
آخه این از خداوندی به دوره

چه کجدار و مریزی دارم امشب
چه درد ناله‌خیزی دارم امشب
خدایا این حبیبه یا طبیبه
چه مهمونِ عزیزی دارم امشب

* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *