دینامیک: گریه امونم نمیده

گریه امونم نمیده
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: بابک [افشار]
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: دینامیک

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone