عماد رام: شاهد غم

عماد رام شاهد غم

شاهد غم
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: عماد رام
خواننده: عماد رام

میانِ جمعم من
ولی دلم تنهاست
لبم، چو گل خندان
دو دیده‌ام دریاست

لب از برون خندد
دل از درون گرید
ز برق چشمانم
نشانِ غم پیداست

تو شاهدی ای غم

چگونه می‌خندد
گلی که پژمُرده
دلِ من است آن گل
که از جفا مُرده

ز من چه می‌پُرسی
که ازچه می‌نالم
همیشه می‌گرید
دلی که افسُرده

تو شاهدی ای غم

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!