فریدون فروغی: آدمک (ترانه فیلم)

آدمک
شعر: لعبت والا
آهنگ: تورج [شعبانخانی]
خواننده: فریدون فروغی
ترانه فیلم: آدمک