فریدون فروغی: آدمک (ترانه فیلم)

فریدون فروغی آدمک

آدمک
شعر: لعبت والا
آهنگ: تورج شعبانخانی
خواننده: فریدون فروغی
ترانه فیلم: آدمک

چون سایه‌های بی‌امان
بازیچه‌ی دست زمان
در این دنیا ماندم چنان
افسرده و حیران
سرگشته و  نالان
چون آدمک زنجیر بر دست و پایم
از پنجه‌ی تقدیر من کی رهایم

ای که تو دادی جانم
گو به من تا کی بمانم
آدمی ـ چون آدمک ـ مخلوقی سرگردان
چون آدمک زنجیر بر دست و پایم
از پنجه‌ی تقدیر من کی رهایم

* * *

error: Content is protected !!