ایرج مهدیان: بنال ای دل

بنال ایدل
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: رشید مرادی
خواننده: ایرج مهدیان