فرهاد سوادکوهی: دل می‌خواد عاشق بشه

دل می‌خواد عاشق بشه
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: منوچهر پازوکی
خواننده: فرهاد سوادکوهی