پرتو: بزم یاران

بزم یاران
شعر: [کریم] فکور
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پرتو

error: Content is protected !!