پوران: خداحافظ (ترانه فیلم)

پوران خداحافظ

خداحافظ
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: سیامک یاسمی
خواننده: پوران شاپوری
ترانه فیلم: شمسی پهلوون

error: Content is protected !!