پرتو: غوغا (ترانه‌ فیلم)

غوغا
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: پرتو
ترانه فیلم: پاسداران دریا

error: Content is protected !!