کوروس سرهنگ‌زاده: آسمان

آسمان
شعر: هما میر افشار
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!