کیوان: به تو مادر

به تو مادر
شعر:‌ مصطفی افشاروند
آهنگ: مصطفی افشاروند
خواننده: کیوان

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!