کیوان: چشم سیاه

چشم سیاه
شعر: مسعود مهجور
آهنگ: کیوان
خواننده: کیوان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!