عهدیه: بدون عشق (ترانه فیلم)

بدون عشق
(این همه جفا چرا) [+]
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: خشم کولی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!