اونیک: وقتی دل خوش نباشه

وقتی دل خوش نباشه
شعر: ماهدخت مخبر
آهنگ: [هاملت] میناسیان
خواننده: اونیک

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!