اونیک:‌ مطرود (من وجودم مال توست)

مطرود (من وجودم مال توست)
شعر: ایرج رزمجو
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: اونیک

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *