اونیک: تو بخند

تو بخند
شعر: هما میرافشار
آهنگ: اونیک
خواننده: اونیک

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *