دلکش: آشفته

آشفته
شعر: نواب صفا
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: دلکش