گوگوش: نمیدونی تو بدون

نمیدونی تو بدون
شعر: مسعود امینی
آهنگ: [برویز] غیاثیان
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!