دلکش: کیجا بابلی

کیجا بابلی
شعر: محلی
آهنگ: محلی
خواننده: دلکش