دلکش: نار شیرین

نار شیرین
شعر: محلی
آهنگ: مهدی خالدی
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!