دلکش: قهر کودک

قهر کودک
شعر: [کریم] فکور
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: دلکش

نام و یاد «فرزند» در ترانه‌های ایرانی

* * *