نام و یاد «فرزند» در ترانه‌های ایرانی

می‌گویند کوچکترین واحد اجتماع «خانواده» است. یعنی که پدر و مادر، به همراه فرزند یا فرزندانی. به‌جز «لالایی‌ها»یی که مادران به وقت خواباندن فرزند نوزاد خود می‌خوانند [+]؛ در موسیقی ایرانی ترانه‌هایی هم هست که از زبان پدر یا مادر در خطاب به فرزندشان خوانده شده است. در این ترانه‌ها گاه جنسیت فرزند (دختر یا پسر) مشخص و اعلام می‌شود؛ و گاه در شکل عمومی‌تری با عنوان «کودک» یا «فرزند» مورد خطاب قرار می‌گیرد.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه تعدادی ترانه‌هایی که برای «فرزند» (دختر،‌ پسر) خوانده شده را با صدای خوانندگان مختلف در اجراهای متفاوت خواهید شنید. (ترتیب قرار گرفتن ترانه‌ها بر اساس حروف الفبا و نام خواننده است). شما هم اگر نمونه‌های سراغ دارید بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

از دیگر افراد خانواده:
مجموعه ترانه‌های «پدر»
مجموعه ترانه‌های «مادر»
مجموعه ترانه‌های «همسر»
مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»
مجموعه ترانه‌های «اقوام و وابستگان خانوادگی!»

error: Content is protected !!