دلکش: مادر

مادر
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [محمد] شیرخدایی
خواننده: دلکش

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!