دلکش: روز بی‌فردا

روز بی‌فردا
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: دلکش

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

«خوشه‌چین» (سروده و صدای شاعر)
«خلیج فارس» (سروده و صدای شاعر)
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *