دلکش: روز بی‌فردا (۱)

دلکش روز بی فردا

روز بی‌فردا [+]
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: دلکش

(جایی دیگر نام شاعر همین ترانه «نواب صفا» نوشته شده است) [اینجا]

* * *