دلکش: روز بی‌فردا (۲)

دلکش روز بی فردا

روز بی‌فردا [+]
شعر: [اسماعیل] نواب صفا
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: دلکش

(جایی دیگر نام شاعر همین ترانه «معینی کرمانشاهی» نوشته شده است) [اینجا]

* * *