گوگوش: باور کن (ای برده از یادم)

باور کن
(ای برده از یادم)
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده گوگوش