عارف ـ هایده: نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد (ترانه فیلم)

نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: حسن لشگری
تنظیم آهنگ: واروژان
خوانندگان: عارف ـ هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *