مهستی: دل که گناهی نداره

دل که گناهی نداره
شعر: [رضا] میرفخرایی
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!