اکرم (اکی بنایی) مرغ سحر

اکی بنایی مرغ سحر

مرغ سحر
شعر: ملک‌الشعرا بهار
آهنگ: مرتضی نی‌داود
خواننده:‌ اکرم [اکی بنایی]

مُرغ سَحَر ناله سرکُن
داغَ مرا تازه‌تر کُن
ز آه شرر بار، این قفس را
بَرشِکَن و زیر و زِبَر کُن

بُلبُل پَر بسته ز کُنجِ قفس درآ
نغمه‌ی آزادی نوع بشر سَرا
وَز نفسی عرصه‌ی این خاک توده را
پُر شرر کُن

ظُلمِ ظالم، جور صیاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت
شامِ تاریکِ ما را سَحر کُن

نوبهار است، گُل به بار است
ابرِ چشمم ژاله‌بار است
این قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فِکن در قفس ای آهِ آتشین
دستِ طبیعت، گُلِ عُمرِ مرا مَچین

جانبِ عاشق نِگَه ‌ای تازه‌گُل از این،
بیشتر کُن، بیشتر کُن
مُرغِ بی‌دل، شرحِ هجران
مُختصر، مُختصر کُن!

* * *
مجموعه ترانه‌های «مرغ سحر» با صدای خوانندگان مختلف

* * *
نگاهی به تاریخچه‌ی سانسور ترانه در ایران (ترانه «مرغ سحر»)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!