مهستی: دیگر چه خواهی!؟

دیگر چه خواهی
شعر: هما میر افشار
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: مهستی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone